Buddsoddwyr Mewn Pobl

Mae Quicksons wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu trwy ddarparu iechyd, diogelwch a lles, amodau safle, datblygu gyrfa a hyfforddiant sgiliau penodol.

Mae nifer o’n gweithwyr wedi gweithio gyda ni ers blynyddoedd lawer ac wedi symud ymlaen o brentis peintiwr i fformyn y safle. Fel Buddsoddwr mewn Pobl, gwyddom, trwy fuddsoddi amser ac ymdrech i sicrhau ymwybyddiaeth o ddiogelwch a chymhwysedd technegol ein pobl, y bydd ein cwsmeriaid yn elwa mewn sawl ffordd

Based in Bristol, our painting and decorating team operates throughout the South West and all across the M4 corridor

wind farm

Cynaliadwyedd

Mae Quicksons yn gweithredu dull rhagweithiol wrth leihau effaith ein busnes ar yr amgylchedd, cynnal safon uchel o ymwybyddiaeth a sicrhau cydymffurfiad trwy holl swyddogaethau’r cwmni.

Mae ein polisi rheoli gwastraff bellach yn sicrhau bod cyfran gynyddol o’r gwastraff rydyn ni’n ei gynhyrchu yn cael ei ailgylchu.

At hynny, rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob menter gwneuthurwr i hyrwyddo’r defnydd o gynhyrchion ‘ecogyfeillgar’ a lleihau’r defnydd o’r cynhyrchion hynny sy’n cynnwys ‘Cyfansoddion Organig Anweddol’ sy’n niweidiol i’r amgylchedd.

Mae gan Quicksons gytundebau partneriaeth â gweithgynhyrchwyr paentio mwyaf y DU ac mae’n defnyddio’r perthnasoedd hyn i ddatblygu atebion cost cylch bywyd cyfan i gwsmeriaid.

Associations

We are affiliated with a number of Governing bodies including Construction Line, CHAS, Federation of Master Builders & Dulux Contract Partnership.

From Our Clients

“Mae’r gwaith ailaddurno allanol ac atgyweiriadau Quicksons a wnaed wedi cael ei gyflawni’n effeithlon iawn ac mae’r ffaith eich bod yn barod i wneud iawn am unrhyw ddiffyg a allai ddod i’r amlwg yn rhoi hyder i’r cleient.”

“I would like to add my thanks for the prompt service and high standard of the completed work.”

“Many thanks for completing the works promptly, and to a very high standard.”