Iechyd a Diogelwch

Mae Quicksons (South & West) Limited yn darparu Iechyd a Diogelwch a Hyfforddiant i’w holl staff swyddfa a safle, cyfarwyddir hyn gan ein Swyddog Iechyd a Diogelwch Colin Sheppard Tech IOSH MIIRSM RMaPS

Based in Bristol, our painting and decorating team operates throughout the South West and all across the M4 corridor

CWRS HYFFORDDIANT DEALLTWRIAETH

Polisi Iechyd a Diogelwch

Gellir cael Polisi Iechyd a Diogelwch ein cwmni ar gais

Asbestos

Bydd unrhyw weithredwr sy’n darganfod yr hyn y mae ef neu hi’n credu a all gynnwys Asbestos, bydd ein Swyddfa Iechyd a Diogelwch yn ymweld â’r safle ar unwaith i alluogi cymryd sampl i’w phrofi

site safety

Gwerthusiadau Diogelwch Safle

Cyfeirir Gwerthusiadau Diogelwch Safle yn bennaf i asesu gweithdrefnau gweithredwyr safleoedd ac i roi sgyrsiau blwch offer ar y safle gan ein Swyddog Iechyd a Diogelwch, archwiliadau yn y gweithle yw’r rhain sy’n digwydd yn rheolaidd ac yn monitro’r gweithgareddau ar y safle, bydd yn nodi unrhyw fethiannau ym maes Iechyd. A Diogelwch a all ddod yn amlwg yn ystod yr ymweliad, ynghyd ag unrhyw arferion gwael a da.