EIN CENHADAETH

Ein nod yw darparu gwasanaeth cynnal a chadw ac adnewyddu eiddo rhagorol, o’r dechrau i’r diwedd. Rydym yn arbenigo mewn prosiectau domestig a masnachol yn Rhanbarth y De Orllewin.

EIN GWELEDIGAETH

Rydym yn cynnig gwasanaethau cynnal a chadw eiddo yn seiliedig ar 64 mlynedd o brofiad diwydiant, prisiau cystadleuol a dull wedi’i deilwra’n unigol ac o ansawdd uchel o gynnal a chadw eiddo cyfnod.

Quicksons – Gwasanaethau Eiddo

Gyda 64 mlynedd o brofiad amlochrog / diwydiant, rydym ni yn Quicksons wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth personol o ansawdd i’n holl gleientiaid. Mae ein masnachwyr arbenigol yn perfformio nifer o swyddi / prosiectau domestig a masnachol yn Rhanbarth y De Orllewin.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys amrywiaeth eang o gynnal a chadw adeiladau, rheoli, adnewyddu ac adeiladu. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Gwaith Adeiladu Cyffredinol
 • Gwaith Saer
 • Lloriau

 • Rhannu

 • Gosod Ffenestri

 • Carpedu

 • Peintio

 • Paratoi Mewnol

 • Cynnal a Chadw Allanol

 • Palmant

 • Mynediad i’r Anabl

 • Gwydro

 • Gosod Papur Wal

 • Saer coed

 • Waliau Ffiniau

Am Quicksons

Amdanom ni

Ein cwmni

Gwobr Cwmni Gwirfoddoli Gweithwyr y Flwyddyn Cymru – Enillydd 2013 Mae rhaglen gwirfoddoli gweithwyr hirhoedlog Quicksons yn helpu i gefnogi prosiectau cymunedol ac yn rhoi ystod eang o gyfleoedd i staff y cwmni ddatblygu.

Lle bo modd, rydym bob amser yn defnyddio masnachwyr a chyflenwyr lleol.

Mae Quicksons, un o brif gontractwyr paentio De Orllewin Lloegr yn darparu ei wasanaethau i ystod eang o gwsmeriaid ledled De Orllewin a Chymru.

Ein Sgiliau

 • Gwasanaethau Eiddo a Chynnal a Chadw
 • Peintio ac Addurno Masnachol
 • Addasiadau i’r Anabl
 • Adnewyddu Cegin ac Ystafell Ymolchi
 • Gwaith Saer
 • Amnewid Ffasgia a Gwter

Adnewyddu Eiddo

Rydym yn cynnig gwasanaethau adnewyddu ac adnewyddu eiddo ledled y De Orllewin.

Gwasanaethau Eiddo

Peintio ac Addurno Masnachol

Rydym yn arbenigo ac yn darparu gwasanaethau paentio, addurno a phapurau wal ar gyfer cwsmeriaid masnachol ym Mryste a Rhanbarth y De Orllewin. Mae gennym agwedd gydwybodol tuag at eich gofynion busnes, sy’n cynnwys lefelau gwasanaeth cwsmeriaid â ffocws uchel mewn perthynas â’n harferion busnes.

Masnachol

Peintio ac Addurno Domestig

Rydym yn cynnig gwasanaeth addurno a phaentio sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac y mae ein peintwyr, addurnwyr yn ei ddarparu bob dydd ac ar bob achlysur. Mae hyn, yn ychwanegol at ein hymlyniad o ansawdd uchel â dulliau ymarfer diwydiant, yn sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth proffesiynol.

Domestig

Sicrwydd Ansawdd

Mae boddhad cwsmeriaid wrth wraidd ein busnes ac er mwyn sicrhau ein bod wedi plesio cwsmeriaid ar ôl pob prosiect, rydym wedi ymrwymo amser ac egni yn y meysydd pwysig canlynol.

Sicrwydd Ansawdd

Gwobr Cwmni Gwirfoddoli Gweithwyr y Flwyddyn Cymru – Enillydd 2013

EIN CLEIENTIAID

Lle Rydym Yn Cyflawni

Rydym yn ymdrechu i weithio’n agos gyda’n cleientiaid i gyflawni’r holl waith ar amser a chyda’r aflonyddwch lleiaf posibl i denantiaid a sicrhau bod boddhad llwyr yn cael ei gyflawni.

Rydym yn darparu’r gwasanaethau paentio ac addurno gorau i’n cleientiaid ledled y rhanbarth. Yn y gorffennol rydym wedi ymgymryd â phrosiectau ym Mryste, Caerfaddon, Caerloyw, Cheltenham, Swindon, Weston-Super-Mare, Clevedon a Portishead.

Wedi’i leoli ym Mryste, rydym yn gweithredu ledled y De Orllewin a phob rhan o goridor yr M4

Cysylltwch â Ni