EIN CENHADAETH

Ein nod yw darparu gwasanaeth cynnal a chadw ac adnewyddu eiddo rhagorol, o’r dechrau i’r diwedd. Rydym yn arbenigo mewn prosiectau domestig a masnachol yn Rhanbarth y De Orllewin.

EIN GWELEDIGAETH

Gyda 65 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, rydym yn cynnig gwasanaethau sy’n seiliedig ar brisiau cystadleuol ac ymagwedd o ansawdd uchel wedi’i theilwra’n unigol at gynnal a chadw eiddo cyfnod.

Quicksons – Gwasanaethau Eiddo

Gyda 65 mlynedd o brofiad amlochrog / diwydiant, yn Quicksons rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth personol o safon i’n holl gleientiaid. Mae ein masnachwyr arbenigol yn perfformio nifer o swyddi / prosiectau domestig a masnachol yn Rhanbarth y De Orllewin.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys amrywiaeth eang o gynnal a chadw adeiladau, rheoli, adnewyddu ac adeiladu. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Gwaith Adeiladu Cyffredinol
 • Gwaith Saer
 • Lloriau

 • Rhannu

 • Gosod Ffenestri

 • Carpedu

 • Paratoi Mewnol

 • Cynnal a Chadw Allanol

 • Palmant

 • Mynediad i’r Anabl

 • Gwydro

 • Gosod Papur Wal

 • Saer coed

 • Waliau Ffiniau

Am Quicksons

Ein cwmni

Gwobr Cwmni Gwirfoddoli Gweithwyr y Flwyddyn Cymru – Enillydd 2013 Mae rhaglen gwirfoddoli gweithwyr hirhoedlog Quicksons yn helpu i gefnogi prosiectau cymunedol ac yn rhoi ystod eang o gyfleoedd i staff y cwmni ddatblygu.

Lle bo modd, rydym bob amser yn defnyddio masnachwyr a chyflenwyr lleol.

Mae Quicksons, un o brif gontractwyr paentio De Orllewin Lloegr yn darparu ei wasanaethau i ystod eang o gwsmeriaid ledled De Orllewin a Chymru.

Ein Sgiliau

 • Gwasanaethau Eiddo a Chynnal a Chadw
 • Peintio ac Addurno Masnachol
 • Addasiadau i’r Anabl
 • Adnewyddu Cegin ac Ystafell Ymolchi
 • Gwaith Saer
 • Amnewid Ffasgia a Gwter

Adnewyddu Eiddo

Rydym yn cynnig gwasanaethau adnewyddu ac adnewyddu eiddo ledled y De Orllewin.

Paentio ac Addurno

Rydym yn arbenigo ac yn darparu gwasanaethau peintio, addurno a phapuro ar gyfer cwsmeriaid masnachol a domestig ym Mryste a Rhanbarth y De Orllewin. Mae gennym agwedd gydwybodol tuag at eich gofynion busnes, sy’n cynnwys lefelau gwasanaeth cwsmeriaid â ffocws uchel mewn perthynas â’n harferion busnes.

Sicrwydd Ansawdd

Mae boddhad cwsmeriaid wrth wraidd ein busnes ac er mwyn sicrhau ein bod wedi plesio cwsmeriaid ar ôl pob prosiect, rydym wedi ymrwymo amser ac egni yn y meysydd pwysig canlynol.

Gwobr Cwmni Gwirfoddoli Gweithwyr y Flwyddyn Cymru – Enillydd 2013

wales award winner logo

EIN CLEIENTIAID

Lle Rydym Yn Cyflawni

Rydym yn ymdrechu i weithio’n agos gyda’n cleientiaid i gyflawni’r holl waith ar amser a chyda’r aflonyddwch lleiaf posibl i denantiaid a sicrhau bod boddhad llwyr yn cael ei gyflawni.

Rydym yn darparu’r gwasanaethau paentio ac addurno gorau i’n cleientiaid ledled y rhanbarth. Yn y gorffennol rydym wedi ymgymryd â phrosiectau ym Mryste, Caerfaddon, Caerloyw, Cheltenham, Swindon, Weston-Super-Mare, Clevedon a Portishead.

bristol

Based in Bristol, our painting and decorating team operates throughout the South West and all across the M4 corridor